Národná rada SR schválila novelu zákona o pomoci v hmotnej núdzi. Jej cieľom je predovšetkým adresnejšie, efektívnejšie a administratívne menej náročné poskytovanie pomoci osobám, ktorí sú na ňu odkázaní. Zároveň má motivovať jej príjemcov, aby sa dokázali vymaniť z jej poskytovania. Súčasťou novely zákona o pomoci v hmotnej núdzi (č. 417/2013...

Od 1. júna vstupuje do platnosti zákon č. 150/2022 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi súdov. Z dôvodu účinnosti súdnej mapy sa mení agenda na jednotlivých súdoch. V Bratislave dochádza k zmene kauzálnej príslušnosti z Okresného súdu Bratislava I na Mestský súd Bratislava III pre obchodnú agendu a...