Dokumenty


Cennik od 01.04.2023

Informačný dokument 2023/1

Všeobecné obchodné podmienky 2023/1

Súhlas/zmena/odvolanie s elektronickou komunikáciou – právnické osoby

Súhlas/zmena/odvolanie s elektronickou komunikáciou – fyzické osoby

Súhlas/odvolanie so spracovaním osobných údajov na marketingové účely

Príloha GDPR 2023/1

Zásady spracúvania osobných údajov (GDPR)

Cenník od 01.04.2022