Všeobecné upozornenie

Táto webová stránka má výlučne informatívny charakter.

Spoločnosť Evuel nie je zodpovedná a nepreberá zodpovednosť za akékoľvek škody, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku konania na základe poskytnutých informácií na tejto webovej stránke. Keďže informácie uvedené na webovej stránke môžu byť predmetom ďalších napríklad legislatívnych zmien, nemôžeme garantovať, že všetky informácie sú správne, kompletné alebo aktuálne.

Spoločnosť Evuel nezodpovedá rovnako ani za správnosť obsahu stránok, na ktoré odkazuje a ktoré nie sú jej vlastníctvom.

Prosím berte na vedomie, že aktuálne publikácie spoločnosti Evuel vrátane aktualít, článkov v Blogu zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené v publikáciách môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. Spoločnosť Evuel nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených vo svojich publikáciách.