Partnerské služby

Zriadenie spoločnosti, občianskeho združenia, živnosti

 • Založenie spoločnosti "s.r.o."
 • Založenie živnosti "SZČO"
 • Založenie občianskeho združenia "OZ"
 • Zmeny v spoločnosti
 • Zmeny v živnosti
 • Rozšírenie živnosti
 • Zrušenie živnosti
 • Pozastavenie / obnovenie živnosti

Vypracovanie podnikateľského plánu

 • Tvorba podnikateľských zámerov pre banky, investorov
 • Biznis plán presne na mieru pre získanie úveru, investície alebo dotácie
 • Vypracovanie biznis plánu pre manažment, UPSVAR, cudzineckú políciu a iné
 • Vypracovanie finančných plánov a analýz pre banky, investorov alebo fondy 
 • Tvorba marketingovej stratégie
 • Odborné poradenstvo

Zriadenie virtuálneho sídla

 • V Bratislave – Rača
 • V Bratislave – Ružinov
 • V Bratislave – Staré Mesto
 • V Bratislave – Petržalka
 • V Bratislave – Karlová Ves
 • V Nitre
 • V Trnave
 • V Trenčíne
 • V Košiciach

Finančné poradenstvo 

 • Zabezpečenie vhodného a efektívneho financovania Vášho bývania
 • Zabezpečenie vhodných investičných cieľov a stratégií
 • Pomoc pri výbere vhodného sporenia a investičného produktu
 • Pomoc pri vytváraní finančnej rezervy
 • Pomoc pri výbere vhodnej investičnej stratégia na zabezpečenie životného štandardu v dôchodku 

Vypracovanie transferovej dokumentácie

 • Vypracovanie skrátenej / základnej / úplnej transferovej dokumentácie
 • Stanovenie nezávislej trhovej ceny pre kontrolované transakcie
 • Poradenstvo

Podpora pri zriadení spoločnosti HU / CZ

 • Pomôžeme Vám so založením spoločnosti HU / CZ
 • Pomôžeme so sprostredkovaním účtovnej kancelárie 
 • Pomôžeme Vás odbremeniť  od zbytočnej administrácie 

*Partnerské služby sú poskytované prostredníctvom tretích strán. Spadajú pod nadštandardné služby a primerane sa na ne vzťahujú Všeobecné obchodné podmienky. Výsledná cena služby je závislá najmä od cien poskytovateľov služieb, od reálne vynaložených nákladov za účelom sprostredkovania služby a od výšky odplaty za nadštandardné služby v zmysle cenníka (štandardne stanovená sadzbou administratívnych prác podľa náročnosti a času) pokiaľ to nie je inak dohodnuté.