Vedenie miezd je v súčasnosti čoraz zložitejšie a časovo náročnejšie. S neustále sa meniacou legislatívou sa už nemusíte boriť sami. Naša spoločnosť sa postará o všetky vaše mzdové potreby v súlade so mzdovou legislatívou. Zabezpečíme včasné a presné spracovanie. Vyhnete sa tak chybám, ktoré môžu byť nákladné z hľadiska sankcií a pokút.

Naše mzdová agenda zahŕňa nasledovné služby:

 • vedenie mzdovej agendy v zmysle predpisov platných v Slovenskej republike;
 • príprava prihlášok, odhlášok a registrácia objednávateľa a jeho zamestnancov do zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne, príp. na príslušný daňový úrad;
 • spracovanie miezd na mesačnej báze na základe dodanej evidencie dochádzky;
 • vedenie a spracovanie mzdových listov a výplatných pások;
 • spracovanie podkladov pre odvody do zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne, najmä výkazov a evidenčných listov dôchodkového poistenia;
 • príprava prevodných príkazov - podkladov na úhradu miezd a súvisiacich daní a odvodov;
 • podanie výkazov zo spracovaných miezd do Sociálnej a zdravotných poisťovní a na Finančnú́ správu;
 • spracovanie ročného zúčtovania preddavkov na daň,
 • spracovanie hlásení o vyúčtovaní dane;
 • zaslanie potvrdenia o prijme pre zamestnancov za predchádzajúci rok;
 • vykonanie ročného zúčtovania dane - vyúčtovanie preplatku, nedoplatku;
 • spracovanie prehľadov o objednávateľom zrazených a odvedených preddavkoch na daň;
 • podanie ročného hlásenia pre daň zo závislej činnosti (platiteľ dane - zamestnávateľ);
 • vystavovanie potvrdenia o výške príjmu;
 • spracovanie výstupných dokladov zamestnanca, ako je zápočet odpravovaných rokov, vypracovanie a odovzdanie evidenčných listov dôchodkového poistenia;
 • príprava potvrdení a ďalších podkladov v súvisiacich so mzdovou agendou;
 • spracúvanie predloženej agendy, prehľad o odvodoch do poisťovní a mzdová rekapitulácia,
 • poradenské služby. 

Nedovoľte, aby vás zložitosť systému alebo frustrujúce formuláre odviedli od vašich obchodných cieľov. Naše precízne a včasné spracovanie miezd vám ušetrí čas a peniaze a zaistí bezproblémový chod vášho podnikania. Zbavíme Vás starostí s administratívou.