Termín na podanie priznania k dani z motorových vozidiel uplynie 31. januára 2024 a povinnosť podať priznanie a zaplatiť daň má každý držiteľ motorového vozidla, ktoré v minulom roku využíval na podnikanie. Ak ste teda aspoň jeden deň v roku 2023 využili automobil na podnikanie a uplatnili si k nemu výdavky, ste povinní podať daňové priznanie k...

Od 1. októbra 2023 sa upravujú sumy stravného v nadväznosti na zvyšovanie cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní. Bola totiž splnená podmienka na zvýšenie týchto súm na základe mechanizmu zvyšovania súm stravného, ktorý je ustanovený v § 8 ods. 1 zákona č, 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách. Mesačný kumulovaný index cien...

Od 1.januára 2024 sa zvýši minimálna mzda zo súčasných 700 € na 750 €. Dohodli sa na tom zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov na zasadnutí Hospodárskej a sociálnej rady SR. Výška minimálnej mzdy bola stanovená na základe konsenzu a teda neuplatní sa automat na zvyšovanie minimálnej mzdy stanovený zákonom. Podľa uvedeného automatu...