Ing. Eva Csibová

Po skončení obchodnej akadémie a vysokoškolského štúdia v odbore účtovníctva a audítorstva na Ekonomickej univerzite v Bratislave, a počas pôsobenia v externých účtovných spoločnostiach som vybudovala svoju kariéru v rade účtovných praktík vyše 15-ročnými skúsenosťami, kde som si osvojila odborné znalosti v oblasti vedenia komplexného účtovníctva pre malé, stredné až veľké spoločnosti. Po mnohoročných skúsenostiach som založila vlastnú účtovnú spoločnosť, aby som pomohla malým a stredným podnikom prosperovať a rásť. Zodpovedám za nadväzovanie nových obchodných partnerstiev a následnú starostlivosť a spokojnosť existujúcich partnerov s našimi službami.

Ing. Bálint Csiba, MBA

Od roku 2020 vedieme spolu s manželkou našu rodinnú spoločnosť, v ktorej sa snažím využiť všetky moje skúsenosti, ktoré som nadobudol počas vysokoškolského štúdia v odbore manažmentu a financií, a študijného programu "Master of business administration" na Ústave práva a právnych vied v Prahe. Svoje cenné skúsenosti som nadobudol najmä počas pôsobenia vo finančnom sektore, kde som zodpovedal za koordináciu tímu, presadzovanie strategických cieľov spoločnosti, za riadenie projektov. Aktuálne sa snažím všetky svoje súčasné a predošlé skúsenosti zúročiť v rámci našej spoločnosti, kde sa starám o chod spoločnosti zvnútra, v ktorom kĺbim administratívu, účtovníctvo a marketing.