• Od 1. júla 2023 nadobudne účinnosť novela zákona o obmedzení platieb v hotovosti. Výška sumy, do ktorej bude možné vykonať platby v hotovosti sa zjednotí na 15-tisíc EUR pre fyzické aj právnické osoby. Do 30. júna platí limit 5000 EUR na hotovostné platby medzi právnickou alebo fyzickou osobou, ktorá vykonáva podnikateľskú alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť a limit 15 000 EUR na platbu medzi fyzickými osobami – nepodnikateľmi. 
  • Od 1. júla 2023 už nebudú podporované zariadenia virtuálnych registračných zariadení s operačným systémom Android starším ako 5.0.2. Užívatelia týchto zariadení si ďalej nebudú môcť aktualizovanú verziu aplikácie nainštalovať. Dôvodom je postupné obmedzenie podpory spoločnosťou Google. Podnikateľom, ktorí majú aj naďalej záujem o využívanie služieb aplikácie Finančnej správy, odporúča používať zariadenia s operačným systémom Android 8.0 a vyššie. 
  • Od 1. júna 2023 vstupuje do platnosti zákon č. 150/2022 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi súdov. Z dôvodu účinnosti súdnej mapy sa mení agenda na jednotlivých súdoch. V Bratislave dochádza k zmene kauzálnej príslušnosti z Okresného súdu Bratislava I na Mestský súd Bratislava III pre obchodnú agendu a insolvenčné konanie a Okresný súd Košice I sa mení na Mestský súd Košice.
  • Od 1. Novembra 2022 stúpne do účinnosti s vládou schválený návrh, podľa ktorého si budú môcť otcovia na Slovensku čerpať 14 dňovú otcovskú dovolenku, a to už v prvých 6 týždňoch po narodení dieťaťa. Túto novinku prináša novela Zákonníka práce a ďalších predpisov, ktorú pripravilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Otcovia budú mať toto voľno platené, pričom nepôjde o náhradu mzdy, ktorú by museli poskytnúť zamestnancom ich zamestnávatelia. Dávku nemocenského poistenia, materské, bude vyplácať Sociálna poisťovňa.
  • Od 17. októbra 2022 nová aplikácia VRP 2  definitívne nahradí doterajšiu aplikáciu Pokladnica. VRP 2 disponuje všetkými dôležitými funkciami ako jej predchodkyňa a neustále pracujeme na jej vylepšeniach. Finančná správa odporúča podnikateľom, aby čo najskôr prešli na novú bezplatnú aplikáciu VRP 2.