Ručenie v podnikaní - živnosť vs. spoločnosť „s.r.o.“

02.08.2022

Podnikanie okrem príležitosti prináša so sebou aj možné riziká. Tie riziká spočívajú najčastejšie vo forme kontrol a pokút štátnych a kontrolných inštitúcií či platobnej neschopnosti odberateľov. Riziká, ktoré v podnikaní číhajú je podstatne viac a preto je dôležité sa zamerať na výber správnej formy podnikania aj z pohľadu ručenia.

Najväčším rizikom živnosti je práve skutočnosť, že za svoju činnosť pri takto prevádzkovanej činnosti ručíte celým svojim majetkom, a to nie len so svojim obchodným ale aj osobným majetkom a v prípade uzavretého manželstva dokonca so spoločným majetkom, ak bezpodielové spoluvlastníctvo nebolo zrušené. Živnostník za svoje záväzky ručí tzv. neobmedzene. Záväzky dokonca ani po úmrtí živnostníka nezanikajú. Z časti ako ochrana svojho majetok môžu slúžiť rôzne poistenia, avšak treba si dôkladne preveriť poistné podmienky.

V prípade ak máte rizikový biznis, t. j. hrozia Vám z podnikateľskej činnosti, zákaziek vysoké zmluvné pokuty alebo riziko veľkých škôd, či nakupujete tovar vo vyššej hodnote a ďalej ho predávate a nie ste si istý odbytu či v solventnosti odberateľa. Ak Vám hrozia veľké straty či škody, tak svoj vlastný majetok najlepšie ochránite, ak budete v takomto prípade podnikať cez spoločnosť s ručením obmedzením.

Za záväzky zodpovedá spoločnosť celým svojim majetkom, pričom samotní spoločníci ručia za záväzky spoločnosti len do výšky nesplateného základného imania resp. len do výšky svojho nesplateného vkladu tzv. obmedzene. V prípade ak je vklad spoločníka splatený v plnej výške, čo je vo väčšine prípadov, tak spoločník za záväzky spoločnosti vôbec neručí.

Podnikanie spôsobom s.r.o. má nesporné výhody voči podnikaniu na živnosť. Práve spôsob ručenia v spoločnosti je jedným z najčastejších dôvodov, prečo sa veľa podnikateľov rozhodne práve v prospech založenia spoločnosti. V prípade ak by ste sa rozhodli nad zmenou právnej formy podnikania zo živnosti na spoločnosť s ručením obmedzeným, tak sa ruší ručenie osobným majetkom a ručí sa len majetkom novej spoločnosti.