Od 1. júna vstupuje do platnosti zákon č. 150/2022 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi súdov. Z dôvodu účinnosti súdnej mapy sa mení agenda na jednotlivých súdoch. V Bratislave dochádza k zmene kauzálnej príslušnosti z Okresného súdu Bratislava I na Mestský súd Bratislava III pre obchodnú agendu a...

Od 1. júna 2023 sa upravujú sumy stravného v nadväznosti na zvyšovanie cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní. Bola totiž splnená podmienka na zvýšenie týchto súm na základe mechanizmu zvyšovania súm stravného, ktorý je ustanovený v § 8 ods. 1 zákona o cestovných náhradách. Mesačný kumulovaný index cien jedál a...

Finančná správa na svojom webe zverejnila zoznam daňových subjektov s prideleným hodnotením v rámci indexu daňovej spoľahlivosti. Hodnotenie je prehľadné a daňovníci tak vďaka tomuto nástroju budú mať napr. prehľad ako si plní svoje povinnosti voči štátu ich obchodný partner. Zoznam bude dynamický, priebežne aktualizovaný, ak dôjde k zmene...