Každá fyzická osoba v zmysle Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov má povinnosť si najneskôr do 02. apríla 2024 vysporiadať svoju daňovú povinnosť ak jej celkové zdaniteľné príjmy v roku 2023 presiahli výšku 2 461,41 EUR, alebo ktorej zdaniteľné príjmy túto sumu nepresiahli, ale vykázala daňovú stratu.

Prinášame vám prehľad dôležitých termínov pre rok 2024, ktoré odporúčame poznačiť si. Všetky dôležité termíny nájdete na jednom mieste - podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel, dani z nehnuteľností, podanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby a fyzickej osoby za rok 2023.