Zníženie DPH na vleky, kúpaliská aj gastro

25.12.2022

V rámci novely poslanci odsúhlasili pozmeňujúci návrh, ktorým sa trvalo zníži DPH na 10 percent pre reštauračné a stravovacie služby, ubytovacie služby, prepravu lanovkami a lyžiarskymi vlekmi, prevádzku športových zariadení, služby fitnescentier, ako aj služby súvisiace s prevádzkou umelých kúpalísk.

Najprv mala platiť len tri mesiace, napokon sa z nej budú podniky tešiť navždy, resp. do prípadného zrušenia. Reč je o nižšej sadzbe dane z pridanej hodnoty (DPH) pre gastrosektor. Z doterajších 20 % sa od budúceho roka zníži na 10 %. Odborníci však upozorňujú, že nižšiu sadzbu dane budú mať len niektoré gastro podniky.

Znížená DPH platí len pre podniky, ktoré podávajú zákazníkom jedlá a nápoje, zároveň však musia mať obsluhu a priestory na konzumáciu, varenie či umývanie riadov. Iné podniky budú platiť stále 20-percentnú DPH. Čo vlastne znamená, že donáškové služby túto úľavu nedostanú a takisto ani jedlá, ktoré budú vynesené z reštaurácie. Platí to aj pre výdajné okienka a fastfoody.

Desaťpercentná DPH v reštauráciách má výrazne pomôcť státisícom zamestnancov a stovkám slovenských malých a stredných podnikateľov, ktorí sa dnes trápia s klesajúcimi tržbami pre strach ľudí z budúcnosti a takmer neexistujúcim cestovným ruchom.

Znížená sadzba DPH sa ďalej bude týkať aj na ubytovacie služby:

  • hotelové a podobné ubytovacie služby,
  • turistické a ostatné krátkodobé ubytovacie služby,
  • prevádzka táborísk, rekreačných a dovolenkových kempov,
  • ostatné ubytovacie služby (napr. ubytovacie služby v študentských internátoch alebo ubytovniach pre robotníkov) .

V prípade týchto služieb je potrebné dať pozor na to, či ide samostatnú službu nad rámec ubytovacích služieb (napr. strava či wellness, ktoré môžu mať odlišnú sadzbu dane) alebo ide o plnenie poskytnuté v rámci ubytovacích služieb, a teda budú podliehať 10-percentnej sadzbe dane.

Sadzba DPH sa dotkne aj poskytovania služieb v súvislosti so športom, ku ktorým sa vzťahuje vysoká energetická náročnosť na strane vstupov. Konkrétne pôjde o:

  • vstupné do umelých kúpalísk,
  • sprístupnenie krytých a nekrytých športových zariadení na účely vykonávania športu,
  • prepravu osôb visutými a pozemnými lanovkami a lyžiarskymi vlekmi.

Zdroj: podnikajte.sk, pravda.sk, peniaze.sk