Zmena výšky minimálnej mzdy

15.08.2023

Od 1.januára 2024 sa zvýši minimálna mzda zo súčasných 700 € na 750 €. Dohodli sa na tom zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov na zasadnutí Hospodárskej a sociálnej rady SR. Výška minimálnej mzdy bola stanovená na základe konsenzu a teda neuplatní sa automat na zvyšovanie minimálnej mzdy stanovený zákonom. Podľa uvedeného automatu by zákona minimálna mzda budúci rok bola na úrovni 744 €.

Minimálna hodinová mzda stúpne zo súčasných 4,023 € na 4,310 € pre tých zamestnancov, ktorí budú pracovať na plný pracovný úväzok. Ak zamestnanec pracuje pri ustanovenom týždennom pracovnom čase nižšom ako 40 hodín, minimálna mzda (hodinová) sa určí pomerne.

Minimálna mzda je najnižšia možná výška odmeny za prácu v pracovnoprávnom vzťahu. Minimálna mzda sa zvyšuje podľa stupňov náročnosti práce. Podľa charakteru práce je teda minimálna mzda rozličná pre jednotlivé druhy práce a zamestnávateľ má povinnosť toto zohľadniť pri odmeňovaní zamestnanca. Postup výpočtu minimálneho mzdového nároku zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou pre príslušný stupeň náročnosti práce je uvedený v § 120 ods. 4 Zákonníka práce. Uvedené sa však nevzťahuje pre pracujúcich na dohodu, ktorí majú nárok len na minimálnu hodinovú mzdu bez úpravy podľa stupňa náročnosti práce.

Úpravou výšky minimálnej mzdy sa mení aj minimálna výška cena práce za zamestnanca na 1013,99 € a čistá mzda zamestnanca na 615,50 € , a to s uplatnením mesačnej nezdaniteľnej časti základu dane platnej za rok 2024 vo výške 470,54 € a bez uplatnenia daňového bonusu na dieťa.

Zvýšením minimálnej mzdy sa automaticky zvyšujú aj niektoré príplatky za prácu v neštandardnom čase. Za prácu v sobotu patrí zamestnancovi za každú hodinu práce mzdové zvýhodnenie najmenej v sume najmenej 50 % minimálnej mzdy za hodinu, to znamená 2,155 € pre rok 2024. Za prácu v nedeľu patrí zamestnancovi príplatok najmenej v sume 100 % minimálnej mzdy za hodinu, čo v budúcom roku predstavuje sumu 4,31 €. V prípade nočnej práce dostane zamestnanej príplatok najmenej v sume 40 % minimálnej mzdy za hodinu, teda v budúcom roku 1,724 €.


Zdroj: podnikajte.sk, employment.gov.sk, pravda.sk, relia.sk, hnonline.sk, trend.sk, sme.sk, kros.sk