Zmena príslušnosti súdov pre obchodnú agendu

27.05.2023

Od 1. júna vstupuje do platnosti zákon č. 150/2022 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi súdov. Z dôvodu účinnosti súdnej mapy sa mení agenda na jednotlivých súdoch. V Bratislave dochádza k zmene kauzálnej príslušnosti z Okresného súdu Bratislava I na Mestský súd Bratislava III pre obchodnú agendu a insolvenčné konanie a Okresný súd Košice I sa mení na Mestský súd Košice.

Uvedená zmena bude mať dopad na povinnosť uvádzať označenie nového registrového súdu, ktorý zapísanú osobu eviduje, teda na všetkých Vašich obchodných dokumentoch, objednávkach či na web stránke spoločnosti atď. Číslo zápisu zapísanej osoby v obchodnom registri však ostáva bezo zmeny. Uvedená zmena sa týka aj spoločnosti už zapísaných v ORSR.

Zmeny spomínanom registri sa živnostníkov nijakým spôsobom nedotkne, nakoľko živnostníci v spomínanom registri nie sú zapísaní, s výnimkou zásahov do zmluvnej dokumentácie, kde budú musieť živnostníci upraviť údaje svojich zmluvných partnerov z Bratislavy a Košíc, ktorí sú zapísaní v obchodnom registri.

Registrové súdy v Trnave, Trenčíne, Banskej Bystrici, Žiline a Prešove zostávajú bezo zmeny.


Zdroj: podnikajte.sk, justice.gov.sk, sroonline.sk