Zaokrúhľovanie cien od 1.7.2022

24.06.2022

K 1. júlu 2022 nadobudne účinnosť novela zákona o cenách, ktorá má za cieľ obmedziť obeh jednocentových a dvojcentových mincí na Slovensku.

Zaokrúhľovanie sa týka až výslednej platenej sumy (nie sumy jednotlivých položiek) a to len pri platbách v hotovosti.Pri bezhotovostných platbách sa nové pravidlá uplatňovať nebudú. Pri kombinovaných platbách sa bude zaokrúhľovanie týkať len tej časti platby, ktorá je vykonávaná v hotovosti.

1 a 2 centové mince aj po zavedení zaokrúhľovania zostávajú zákonným platidlom a bude možné ich naďalej prijímať a vydávať.

Uplatňuje sa matematický spôsob zaokrúhľovania, čo predstavuje neutrálny, spravodlivý spôsob pre obe strany, obchodníka aj kupujúceho. Matematický spôsob zaokrúhľovania je nasledovný:

  • výsledná cena končiaca na 1 a 2 centy sa zaokrúhli nadol,
  • výsledná cena končiaca na 3 a 4 centy sa zaokrúhli na 5 centov nahor,
  • výsledná cena končiaca na 6 a 7 centy sa zaokrúhli na 5 centov nadol,
  • výsledná cena končiaca na 8 a 9 centy sa zaokrúhli nahor,
  • výsledná cena 1 alebo 2 centy sa zaokrúhli na 5 centov nahor.

V prípade kombinovaných platieb nezáleží na poradí. Vždy sa zaokrúhľuje cena platená v hotovosti. Poradie platieb zákon o cenách neupravuje.

Hodnota stravných lístkov, nakoľko nie je hotovosťou, sa odpočíta z výslednej nezaokrúhlenej ceny nákupu a zvyšok platený v hotovosti sa zaokrúhli.

Pri platbe za tovary a služby s voucherom alebo predplatenou/prepaid kartou (napr. darčekovou), pokladník kartu vyčerpá a doplatok v hotovosti zaokrúhli matematickým spôsobom.

Pri Loyalty transakciách, kde kupujúci platí nazbieranými bodmi s doplatkom, tak sa po odrátaní bodov sa zaokrúhľuje len doplatok v hotovosti. Doplatok platený bezhotovostne sa nezaokrúhli.

Ak zákazník požiada o dobitie Prepaid karty a chce zaplatiť v hotovosti, nejde o nákup tovaru alebo služby, ale ide o "inú finančnú transakciu", ktorá nie je pre potreby zákona o cenách považovaná za platbu kupujúcim za tovar alebo službu. Zaokrúhľovať sa preto takáto platba, i keď platená v hotovosti, nebude. Pri použití prostriedkov nahrádzajúcich hotovosť je potrebné brať do úvahy, že ide o zaokrúhľovanie len fyzicky platenej hotovosti. Akékoľvek prostriedky, ktoré podľa iných právnych predpisov sú považované za hotovosť, sa v tomto prípade za hotovosť nepovažujú.

Pri platbách v cudzej mene v hotovosti sa zaokrúhľuje cena platená v hotovosti po prepočte cudzej meny na eurá.

Zaokrúhľovanie sa nevzťahuje na iné platby ako sú platby sa tovar a služby evidované v pokladnici e-kasa, ako napríklad výplata mzdy v hotovosti alebo náhrady za cestovné príkazy.

Zaokrúhlenie nebude mať spätný vplyv na rozpis dane z pridanej hodnoty na pokladničnom doklade ani na hodnotu predávaných položiek. Hodnoty základu dane a dane z pridanej hodnoty sa vypočítajú z cien položiek a zaokrúhli sa až výsledná suma dokladu bez vplyvu na základ dane a daň z pridanej hodnoty na pokladničnom doklade (výpočet základu dane a dane z pridanej hodnoty bude zo sumy pred zaokrúhlením).

Online registračné pokladnice, v prípade platieb v hotovosti, zašlú do systému e-Kasa už zaokrúhlené celkové sumy dokladov. Iné údaje o zaokrúhlení v rámci dátovej správy už online registračná pokladnica na server e-Kasa zasielať nebude.

Úhrada faktúry v hotovosti podlieha zaokrúhleniu. Rozdiel medzi sumou uvedenou na faktúre a sumou prijatou v hotovosti, ktorá bola zaokrúhlená je rozdielom, ktorý sa podľa dôvodovej správy bude účtovať ako náklady na zaokrúhlenie alebo výnosy zo zaokrúhlenia.

Zdroj: mfsr.sk, nbs.sk, podnikajte.sk, danovecentrum.sk