Uvažujete nad zmenou a neviete sa rozhodnúť pre formu podnikania?

25.07.2023

Vykonávate závislú činnosť a radi by ste sa stali nezávislým len sa neviete rozhodnúť pre správnu formu podnikania alebo len uvažujete čisto nad zmenou? Tak čítajte ďalej a možno práve nižšie uvedené odpovede Vám dopomôžu pri rozhodovaní.

Uvažovali by ste v podnikaní nad spoločníkmi alebo by ste uprednostnili podnikanie samostatne?

V prípade živnosti sa podnikanie prevádzkuje samostatne, vo vlastnom mene. Podnikanie formou živnosti je určené najmä jednotlivcom, nemôže si ju založiť skupina ľudí. Jedinou možnosťou, ako spoločne podnikať touto formou, by bolo uzavretie zmluvy o združení samostatných živnostníkov, no v praxi sa veľmi nevyužíva. Kým spoločnosť s ručením obmedzením je právnou formou podnikania, v ktorom môže podnikať jedna osoba alebo viacero fyzických osôb - spoločníkov. Počas podnikania sa môže počet spoločníkov v s. r. o. rásť resp. znižovať, maximálne môže mať však 50 spoločníkov.

Vedeli by ste vo Vašom podnikaní preukázať výdavky?

 Medzi hlavné výhody v prípade živnosti pri uplatňovaní výdavkov patrí najmä možnosť uplatňovania paušálnych výdavkov (percentom z príjmov), ktoré sa vypočítajú ako 60 % z úhrnu zdaniteľných príjmov, maximálne do výšky 20 000 eur ročne. Živnostník tak nemusí evidovať žiadne reálne výdavky. Výhoda tohto spôsobu uplatňovania výdavkov platí hlavne v prípade tých podnikateľov, ktorí nedosahujú vysoké reálne výdavky. Spoločnosti s.r.o. možnosť uplatnenia paušálnych výdavkov nemajú, spoločnosti musia vedieť dôveryhodne preukázať všetky svoje výdavky.

Podnikali by ste v oblasti, ktorá je rizikovejšia, kde hrozia väčšie škody, sankcie či straty?

Tak pozor na spôsob ručenia. Živnostník, teda fyzická osoba ručí za svoje záväzky pri podnikaní neobmedzene. To znamená, že ručí nielen firemným, ale aj osobným majetkom, a tiež majetkom svojej rodiny. V prípade problému, napríklad exekúcie (kvôli neuhradeným záväzkom) siaha exekútor po firemnom aj na osobný majetok, či už hnuteľný alebo nehnuteľný. V spoločnosti s ručením obmedzeným ručia spoločníci za záväzky spoločnosti obmedzene len do výšky svojich nesplatených vkladov základného imania. Ak spoločník svoj vklad pri založení spoločnosti splatí, nemusí sa ďalej obávať o svoj osobný majetok, pretože ten je od spoločnosti oddelený.

Pripúšťali by ste možnosť, že Vaše podnikateľské ciele by sa nemuseli naplniť?

V prípade ak by ste sa obávali alebo pripúšťali aj možnosť čierneho scenára, tak v tomto prípade má "na vrch" jednoznačne živnosť, ktorú by ste vedeli zrušiť v podstate za jediný deň. Stačí to ohlásiť na príslušný okresný úrad. Okrem zrušenia živnosti môžete využiť aj možnosť pozastavenia či prerušenia živnosti. Doba pozastavenia živnosti od 01.08.2021 už nie je zákonom limitovaná. Živnostník je oprávnený oznámiť živnostenskému úradu dobu prerušenia živnosti na ním určený čas a je len na ňom na ako dlhú dobu si živnosť pozastaví. Môže to byť niekoľko dní, týždňov, či mesiacov. Pozastavenie je možné už od nasledujúceho dňa po ohlásení. Opak, zrušenie spoločnosti je zdĺhavejší, nákladnejší a administratívne náročnejší proces.

Ako by sme to zhrnuli na záver? 

Podnikanie formou živnosti sa oplatí najmä pre tých podnikateľov, ktorí plánujú podnikať sami vo vlastnom mene, nehrozia im veľké straty či škody z podnikateľskej činnosti a očakávajú skôr nižšie príjmy s nízkymi reálnymi nákladmi. Živnosť je ideálnou alternatívou pre podnikateľov, ktorí zarábajú najmä duševnou činnosťou, poskytujú služby s malými nákladmi. Pokiaľ však podnikateľ plánuje rásť, budovať a rozširovať svoje podnikanie a očakáva väčšie príjmy z podnikania prípadne podniká v rizikovejšom odvetví, v ktorom hrozia zmluvné sankcie, straty či škody a potrebuje svoj súkromný majetok ochrániť, tak podnikanie formou spoločnosti s.r.o. je tou ideálnou alternatívou.

Ani jedna forma podnikania sa nedá určiť víťazom a porazeným. Každý budúci podnikateľ sa musí rozhodnúť podľa vlastných preferencií, zrátať pre a proti vrátane podnikateľského plánu a s plánmi do budúcna. Zvážiť aké riziká sú spojené s podnikateľskou činnosťou, či hrozia škody, sankcie, straty z podnikateľskej činnosti, aké sú odhadované ročné obraty, či podnikanie bude prevádzkovať jedna osoba alebo viacerí.

Čo by sme odporučili začínajúcemu podnikateľovi?

Podnikať začnite so živnosťou. Po roku môžete zvážiť prechod na spoločnosť s.r.o. Toto je všeobecné odporúčanie. Je známe, že prvý rok živnostníci sociálne odvody platiť nemusia. (Presnejšie je to do 31. júna roka nasledujúceho po roku, v ktorom podnikanie vzniklo. Tento interval teda môže byť od pol roka až po jeden a pol roka.) Čím skôr v roku si živnosť založíte, tým dlhší čas nebudete platiť sociálne odvody. A teda môžete začať podnikaním s o niečo nižšími nákladmi na jeho rozbehnutie.


Zdroj: firmaren.sk, podnikajte.sk, podnikam.sk, sroonline.sk, finreport.sk