Otcovská dovolenka

05.10.2022

Vláda schválila návrh, podľa ktorého si budú môcť otcovia na Slovensku čerpať 14 dňovú otcovskú dovolenku, a to už v prvých 6 týždňoch po narodení dieťaťa. Túto novinku prináša novela Zákonníka práce a ďalších predpisov, ktorú pripravilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Novelou sa zosúlaďujú právne predpisy Slovenskej republiky so smernicou Európskej únie o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a osôb s opatrovateľskými povinnosťami (č. 2019/1158 z 20. júna 2019). Cieľom predmetnej novely je podpora rovnomernejšieho rozdelenia opatrovateľských povinností medzi ženami a mužmi a vytvorenie puta medzi otcom a dieťaťom už v ranom veku detí, čo najskôr po narodení. Ide o lepšie zosúladenie pracovného a rodinného života. Zmena pomôže aj matkám; mnohým ženám sa aspoň na časť šestonedelia pravdepodobne veľmi uľaví. Niektoré povinnosti v domácnosti totiž bude môcť prevziať muž bez toho, aby si musel čerpať klasickú dovolenku. 10 dní voľna pre otcov po narodení dieťaťa je minimum, ktoré požadovala smernica zapracovať; každý členský štát si však môže určiť širšie obdobie, ktoré poskytne otcom.

Podľa schválenej novely, otcovi dieťaťa počas otcovskej dovolenky vznikne nárok na dávku materské iného poistenca "otca" zo sociálneho poistenia v rozsahu 2 týždňov "14 kalendárnych dní"  v období šiestich týždňov od narodenia dieťaťa, bez ohľadu na skutočnosť, či matka dieťaťa poberá materské, alebo rodičovský príspevok. Otcovskú dovolenku si teda otcovia môžu rozdeliť aj tak, že z nej budú čerpať 2 týždne hneď po pôrode alebo po návrate mamičky s dieťaťom z nemocnice a zvyšok si vyberú, až keď bude dieťa o čosi väčšie a samostatnejšie. Otcovia však nezískajú 2 týždne voľna navyše po narodení dieťaťa. Stále sa vychádza z toho, že základný nárok trvá 28 týždňov resp. 31 týždňov ak ide o osamelého muža alebo v trvaní 37 týždňov, ak sa jedná o dve alebo viac detí.

Otcovia budú mať toto voľno platené, pričom nepôjde o náhradu mzdy, ktorú by museli poskytnúť zamestnancom ich zamestnávatelia. Dávku nemocenského poistenia, materské, bude vyplácať Sociálna poisťovňa. Nárok na otcovskú budú mať tí otcovia, ktorí mali uhradených minimálne 270 dní nemocenského poistenia za dva roky a to aj vtedy, ak matka dieťaťa súčasne poberá materské alebo rodičovský príspevok. Keď si bude chcieť vyčerpať aj zvyšné týždne, na ktoré má nárok, Sociálna poisťovňa už bude túto podmienku považovať za splnenú. Nárok sa totiž týka toho istého dieťaťa. Otec dostane za prvé dva týždne takú dávku za deň, akú by dostal pri bežnej materskej. Jej výška bude závisieť od toho, koľko otec zarába alebo z akého vymeriavacieho základu platí odvody. Výška príspevku sa počíta ako 75 percent denného vymeriavacieho základu. Zároveň platí, že počas dvojtýždňového voľna otec nemôže byť aj na rodičovskej dovolenke. Zamestnanec zároveň nemôže byť počas tohto voľna v práci. Netýka sa to len živnostníkov či iných samostatne zárobkovo činných osôb "SZČO", ktorí môžu popri poberaní materskej či čerpaní otcovskej dovolenky ďalej podnikať.

Táto novela Zákonníka práce a ďalších predpisov nadobúda účinnosť 1. novembra 2022, avšak otec môže využiť otcovskú dovolenku aj na dieťa narodené pred 1. novembrom 2022, je však potrebné, aby dieťa dovŕšilo 6. týždeň najneskôr 1. novembra 2022.

Zdroj: podnikajte.sk, employment.gov.sk, prevneprerodica.sk, pravda.sk, socpoist.sk, hnonline.sk, epi.sk