Odvody a dane - živnosť vs. spoločnosť "s.r.o."

05.07.2022

Je výhodnejšie si založiť živnosť alebo podnikať formou s.r.o. z hľadiska odvodov a dani? Túto otázku si kladú mnohí začínajúci podnikatelia.

V rámci rozhodovania o výbere formy podnikateľskej činnosti je vhodné zvážiť aj daňové zaťaženie a iné odvodové povinnosti. Výhodou živnosti je oslobodenie od platenia odvodov do sociálnej poisťovne počas prvého roka podnikania, avšak má povinnosť od začiatku živnosti platiť aspoň minimálne odvody do zdravotnej poisťovne. Ak živnostník v danom roku prekročí stanovenú hranicu príjmov, tak sa stáva od nasledujúceho roka platiteľom odvodov aj do sociálnej poisťovne.

Spoločnosť s.r.o. má v oblasti platenia odvodov oproti živnostiam veľkú výhodu. Pri platení odvodov do zdravotnej poisťovne existujú pre konateľov s.r.o. rôzne možnosti optimalizácie a to dokonca aj pod hranicu minimálneho zdravotného odvodu.

Spoločník alebo konateľ v s.r.o., ak si za svoju činnosť nevypláca žiadnu odmenu, tak nemusí platiť žiadne odvody do Sociálnej poisťovne. Nevýhodou takéhoto systému do budúcna môže byť však absencia úhrad na dôchodok.

Pri s.r.o. je teda evidentné, že fyzická osoba nie je zaťažená odvodmi do zdravotnej a sociálnej poisťovne ako pri živnosti, teda pokiaľ sa fyzická osoba vo svojej s.r.o. nezamestná alebo nedostáva v pozícii konateľa odmenu konateľa.

Ak si konateľ s.r.o. bude vyplácať odmenu, tak platí už aj zdravotné a aj sociálne odvody. Odmena môže byť vo forme platu, ak budete zároveň vo svojej s.r.o. ako zamestnanec, ale aj vo forme odmeny za výkon činnosti. Môžete tiež formy kombinovať. V tomto prípade sú sadzby pre poistenie rozličné.

Podnikateľov pochopiteľne zaujímajú pri výbere formy podnikania aj dane z príjmu. Naša daňová sústava pozná daň z príjmu fyzických a daň z príjmu právnických osôb. Tieto dane majú odlišné daňové pásma, niektoré sú ale spoločné pre obe podnikania.

Príjmy zo živnosti môže podnikateľ zdaniť až troma sadzbami dane. Ak sú celkové príjmy z podnikania za rok do 49 790 EUR, tak sa uplatňuje 15 %-ná sadzba dane. V prípade vyšších príjmov sa zdaňuje sadzbou 19 %. Pre fyzické osoby je tu ešte aj tzv "milionárska" sadzba dane vo výške 25 %. Touto sadzbou zdaňujú fyzické osoby, ktorých základ dane presiahne 176,8 násobok životného minima. Spoločnosti s ručením obmedzeným zdaňujú svoje výnosy 2 sadzbami dane. Sadzbu 15 % môžu použiť, ak ich celkové výnosy za rok nepresiahli sumu 49 790 EUR. Ak sú ich výnosy vyššie zdaňujú zisk 21 %-nou sadzbou dane.

Ak by si chcel spoločník s.r.o. vyplatiť zisk tejto s.r.o. na svoj osobný účet, pôjde o vyplatenie dividendy. Dividenda sa zdaňuje sadzbou dane z dividend vo výške 7 %.

Do výpočtu dane z príjmov vstupuje pri živnostníkovi až skutočne uhradené vystavené a došlé faktúry. Živnostník si dokáže základ dane optimalizovať napríklad prostredníctvom uplatnenia si paušálnych výdavkov a započítaním si nezdaniteľnú časť základu dane alebo daňového bonusu na dieťa alebo na zaplatené úroky z hypotekárneho úveru. Spoločnosť na rozdiel do živnostníka nemá možnosť si základ dane znížiť prostredníctvom paušálnych výdavkov, nezdaniteľnej časti základu dane či daňového bonusu na dieťa. Do základu dane spoločnosti sú zahrnuté len preukázateľné výdavky a výnosy, ktoré však nie vždy musia byť aj uhradené. Základ dane sa navyše upravuje ešte aj o pripočítateľné a odpočítateľné položky.

Podnikanie formou živnosti sa oplatí najmä pre tých podnikateľov, ktorí očakávajú skôr nižšie príjmy s nízkymi reálnymi nákladmi. Živnosť je ideálnou alternatívou pre podnikateľov, ktorí zarábajú najmä duševnou činnosťou, poskytujú služby s malými nákladmi. Pokiaľ však plánujete rásť, budovať a rozširovať podnikanie a očakávate väčšie príjmy z podnikania, tak podnikanie formou s.r.o. je tou ideálnou alternatívou.

Zdroj: podnikajte.sk, socpoist.sk, danovecentrum.sk, financnasprava.sk, vszp.sk, dovera.sk,