Minimálne zdravotné odvody zamestnanca od 1. januára 2023

23.12.2022

Zamestnanci s kratšími úväzkami, dohodári, ale aj majitelia jednoosobových eseročiek si od januára 2023 priplatia na zdravotných odvodoch.

Dňa 22.12.2022 bola schválená novela zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Schválená novela zákona o zdravotnom poistení, okrem iného, zavádza nové ustanovenia týkajúce sa ročného minimálneho poistného zamestnanca a minimálneho mesačného preddavku zamestnanca.

Cieľom zavedenia minimálnych zdravotných odvodov je zabrániť uzatváraniu takých pracovných pomerov, pri ktorých sa ľudia vyhýbajú odvodovej povinnosti. Totiž zamestnancovi v súčasnosti postačuje akýkoľvek čiastkový úväzok na to, aby uhrádzal poistné na verejné zdravotné poistenie zo sumy reálne vyplatenej z tohto úväzku. Aktuálne neexistuje u zamestnanca žiadny minimálny vymeriavací základ. Tieto osoby potom platia mesačne poistné na úrovni niekoľko eur ale ošetrenie dostanú v plnom rozsahu ako všetci ostatní. Teda obaja majú rovnaké služby, ale za inú cenu. Ak by pritom takíto zamestnanci nemali žiadny úväzok a boli by dobrovoľne nezamestnaní, vznikla by im povinnosť platiť poistné na úrovni minimálnej výšky odvodu, čo je pre rok 2022 suma 79,31 eur a pre rok 2023 suma 84,77 eur.

Na zamedzenie uzatvárania špekulatívnych čiastkových pracovných úväzkov od 1. januára 2023 sa zavádza minimálny vymeriavací základ zamestnanca, ktorý bude vo výške životného minima, teda 234,42 eur mesačne. Ak zamestnanec platí zdravotné odvody z nižšieho základu a súčasne nejde o poistenca štátu bude od januára 2023 platiť zdravotné odvody najmenej 32,80 eur mesačne.

Ak vypočítaný zdravotný odvod nedosiahne požadovanú minimálnu výšku, zamestnanec musí doplatiť sumu rozdielu, vrátane rozdielu v odvode zamestnávateľa. Povinnosť doplatku sa bude týkať iba zamestnanca, odvodová povinnosť zamestnávateľa bude nezmenená a nebude zvyšovať cenu práce zamestnanca.

Na druhej strane, zavedenie minimálnych zdravotných odvodov bude mať negatívny dopad najmä na najmenej zarábajúce skupiny zamestnancov, ako sú osamelí rodičia pracujúci na skrátené úväzky. Zo svojho platu budú musieť po novom ukrojiť viac peňazí.

Pre majiteľov jednoosobových eseročiek bude výhodnejšie zaplatiť preddavok na zdravotné poistenie vo výške 32,80 eura mesačne ako preddavok na poistné z pozície samoplatiteľa zdravotného poistenia čo je aktuálne pre rok 2022 vo výške 79,31 eur a pre rok 2023 vo výške 84,77 eur.

Výnimku z platenia zdravotných odvodov budú mať len tí, ktorí majú status poistenca štátu. Ide napríklad o študentov, invalidných či starobných dôchodcov, poberateľov dávok v hmotnej núdzi, osoby evidované na úrade práce, práceneschopných ľudí či zamestnancov, ktorí čerpajú ošetrovné.

V prípade, ak má zamestnanec v kalendárnom mesiaci súčasne viacerých zamestnávateľov, môže sa zamestnanec rozhodnúť, že nebude doplácať rozdiel do výšky minimálneho preddavku a vysporiadanie prípadných nedoplatkov prebehne až v ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia. Toto rozhodnutie zamestnanec oznámi zamestnávateľovi do ôsmich dní odo dňa vzniku zamestnania alebo súbehu týchto zamestnaní a zmenu tejto skutočnosti do ôsmich dní odo dňa jej zmeny. Zároveň platí, že zamestnanec oznámi zamestnávateľovi skutočnosť, že je zamestnancom na ktorého sa vzťahujú výnimky (napr. poistenec je samostatne zárobkovo činná osoba, je osobou so zdravotným postihnutím atď.), ak zamestnávateľovi túto skutočnosť nemá povinnosť oznámiť iný subjekt.

Zdroj: Podnikajte.sk, Finreport.sk, Trend.sk, Finsider.sk, nrsr.sk, zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony