Ako sa mení minimálna hodnota stravného od 1.júna 2023?

25.05.2023

Od 1. júna 2023 sa upravujú sumy stravného v nadväznosti na zvyšovanie cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní. Bola totiž splnená podmienka na zvýšenie týchto súm na základe mechanizmu zvyšovania súm stravného, ktorý je ustanovený v § 8 ods. 1 zákona o cestovných náhradách. Mesačný kumulovaný index cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní v Slovenskej republike v januári dosiahol hodnotu 107,0, čo predstavuje oproti základni zvýšenie o 7,0 percentuálneho bodu.

Sumy stravného v závislosti od dĺžky trvania pracovnej cesty sa menia nasledovne:

  • 5 hodín až 12 hodín trvania pracovnej cesty zo 6,80 eur na 7,30 eura,
  • nad 12 hodín až 18 hodín trvania pracovnej cesty z 10,10 eur na 10,90 eura,
  • nad 18 hodín trvania pracovnej cesty z 15,30 eura na 16,40 eura.

Minimálna hodnota stravovacej poukážky je podľa Zákonníka práce 75 % stravného pre pracovné cesty v trvaní od 5 do 12 hodín. Pri sume stravného 7,30 eur bude teda minimálna hodnota stravovacej poukážky 5,48 eura. Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancom príspevok na stravovanie vo výške 55 % z ceny stravného pri pracovnej ceste trvajúcej 5 až 12 hodín. Toto by znamenalo zvýšenie zo sumy 3,74 € na sumu 4,02 € za každé jedlo.

Zamestnanec má nárok na zabezpečenie stravovania len vtedy, ak v rámci pracovnej zmeny vykonával prácu viac ako štyri hodiny (a aj keď bol vyslaný na pracovnú cestu, ale na svojom pravidelnom pracovisku odpracoval viac ako štyri hodiny). Zamestnávateľ má povinnosť zabezpečiť stravovanie len zamestnancom v pracovnom pomere, teda pracujúcim na základe pracovnej zmluvy. Iným ho môže zabezpečiť dobrovoľne.

Zmena stravného má vplyv aj na samostatne zárobkovo činné osoby. Ak si ako SZČO uplatňujete preukázateľné daňové výdavky, môžete si do nich započítať aj stravné. Po novom už ho nie je potrebné dokladovať. Má to však jednu podmienku – do nákladov si môžete zahrnúť maximálne 55 % z hodnoty časového pásma 5 až 12 hodín za každý odpracovaný deň.


Zdroj: podnikajte.sk, podnikam.sk, upsvr.gov.sk, peniaze.sk, relia.sk