Adatkezelési tájékoztató

A jelölőnégyzet bejelölésével megerősítem, hogy Evuel s.r.o., cégazonosító számmal (IČO): 51 260 794 és Tupolevova utca 9, 851 01 Pozsony székhellyel (bejegyezve a Pozsony III. kerület városi bíroság cégjegyzékébe, részleg: Sro, cégjegyzékszám 152188/B) (továbbiakban adatkezelő") tájékoztatott a személyes adataim gyűjtésével és kezelésével kapcsolatos jogaimról, összhangban a törvény 19. §-ával és a rendelet 13. cikkével, az alábbi terjedelemben való információkról:

I.

A tájékoztatáshoz való jog (törvény 19. §, rendelet 13. cikke)

A felelős személlyel az info@evuel.sk e-mail címen léphet kapcsolatba.

A személyes adatok kezelésének célja az Ön panaszának feldolgozása és panasz utólagos feldolgozása az érintett hozzájárulásának jogalapján a törvény 13. § 1. bekezdés a) pont és rendelet 7. cikkében foglaltak szerint.

Jelen utasítás alkalmazásában az érintett személyt Önt jelenti, azaz azt a személyt, akinek személyes adatait olyan mértékben kezeljük, ahogyan Ön azokat rendelkezésünkre bocsátja.

Az adatkezeő cookie-kat dolgoz fel.

Ha Ön a webes űrlapon keresztül vette fel a kapcsolatot az adatkezelővel, csak kizárólag az adatkezelő és felhatalmazott munkatársai férnek hozzá az Ön adataihoz.

Ha telefonos elérhetőségen keresztül keresett meg minket, az Ön által megadott információkat a SWAN, a.s., székhelye: Landererova utca 12, 811 09 Pozsony, cégazonosító száma (IČO): 35 680 202 (bejegyezve a Pozsony 1. járásbíróság cégjegyzékébe részleg: Sa, cégjegyzékszám 2958/B), biztonságosan tárolja és csak kizárólag az arra jogosult alkalmazottai kezelik.

Az adatkezelő tájékoztatja az érintettet, hogy személyes adatait semmilyen közvetítőnek vagy címzettnek nem adja át. Személyes adatai nem lesznek tovább adva, nem tesszünk hozzáférhetővé harmadik felek számára, kizárólag jogos érdekből (pl. A bűnüldöző hatóságoknak). A személyes adatok nem kerülnek nyilvánosságra. A személyes adatokat nem használjuk fel automatizált egyéni döntéshozatalhoz, ideértve a profilalkotást is.

II.

Az érintett egyéb jogai

(i) A személyes adatokhoz való hozzáférés joga (törvény 21. §, rendelet 15. cikke)

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől megerősítést kérjen arra vonatkozóan, hogy rá vonatkozó személyes adatok kezelése folyamatban van-e és milyen mértékben. Ha az adatkezelő az érintett személyes adatait dolgoz fel, az érintett jogosult az ilyen személyes adatokhoz és információkhoz olyan mérték hozzáféréséhez, amennyiben azok jelen tájékoztatás tartalmát képezik. Az érintett jogosult arra, hogy azonosítsa a címzettet vagy a címzettek kategóriáját, akiknek tovább voltak nyújtva az érintett személyes adatai.

(ii) A személyes adatok helyesbítéséhez való jog (törvény 22. §; rendelet 16. cikke)

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó téves személyes adatokat. A személyes adatok kezelésének céljára tekintettel az érintett jogosult a hiányos személyes adatok kiegészítésére.

(iii) A személyes adatok törléséhez való jog ("elfeledtetéshez való jog") (a törvény 23. §; rendelet 17. cikke)

Az érintett jogosult a személyes adatok törlésére az információs rendszerben történő személyes adatok kezelésével kapcsolatban.

(iv) A személyes adatok kezelésének korlátozásához való jog (törvény 24. §; rendelet 18. cikke)

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelő korlátozza a személyes adatok kezelését, ha

a) az érintett tiltakozik a személyes adatok pontossága ellen olyan időtartamon belül, amely lehetővé teszi az adatkezelő számára a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

b) a személyes adatok kezelése jogellenes, és az érintett tiltakozik a személyes adatok törlése ellen, de az érintett szüksége jogi igény érvényesítéséhez, vagy

d) az érintett tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen a törvény 27. § 1. bekezdése alapján, rendelet 21. cikkének 1. bekezdése alapján mindaddig, amíg be nem bizonyosodik, hogy az adatkezelő jogos indokai felülmúlják az érintett jogos indokait.

(v) A személyes adatok továbbításához való jog (törvény 26. §; rendelet 20. cikke)

Az érintett jogosult a személyes adatok továbbítására az információs rendszerben történő személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban.

(vi) A személyes adatok kezelése elleni tiltakozás joga (törvény 27. §; rendelet 21. cikke)

Az érintettnek nincs joga tiltakozni személyes adatainak az információs rendszerben történő kezelése ellen.

Az érintett nem tiltakozhat a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése közérdekű feladat ellátásához szükséges, ha a személyes adat kezelése tudományos, kutatás céljára szolgálnak a törvény 78. § 8. bekezdése és rendelet 89 cikke 1. bekezdése szerint.

(vii) Az automatizált egyéni döntéshozatal eredménytelenségéhez való jog, ideértve a profilalkotást is (törvény 28. §; rendelet 22. cikke)

Az érintett személyes adatai az adatkezelő általi feldolgozásakor nem történik automatizált döntéshozatal vagy profilalkotás.

(viii) A személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonásának joga (törvény. 14. § 3. bekezdése; rendelet 7. cikkének 3. bekezdése)

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonja, ha ezt neki megadta.

(ix) Személyes adatok védelmével kapcsolatos eljárás megindítására irányuló joga (törvény 100. §; rendelet 77. és 79. cikke)

Az érintett jogosult benyújtani a Személyes Adatvédelmi Hivatalhoz, amelynek székhelye: Hraničná utca 12, 820 07 Pozsony, Szlovák Köztársaság, cégazonosító száma (IČO): 36064220 (a továbbiakban: "hivatal") vagy a szokásos tartózkodási helye, jogsértés helye, munkahelye szerint tagállam illetékes hatóságnak, személyes adatvédelmi eljárás megindítására irányuló indítványt, ha úgy ítéli meg, hogy a rá vonatkozó személyes adatok kezelése jogszabályba és szabályozásba ütközik.

Az eljárást megindító indítványnak (a továbbiakban: "indítvány") tartalmaznia kell

a) az indítványozó nevét, vezetéknevét, levelezési címét és aláírását,

b) megjelölés ki ellen van indítva indítvány/javaslat az indítványozó név és vezetéknév, állandó lakhely vagy székhely és azonosító szám feltüntetésével,

c) a javaslat tárgya azon jogok megjelölésével, amelyek a személyes adatok kezelése során sértve voltak,

d) az eljárásban foglalt állításokat alátámasztó bizonyítékot,

e) a törvény vagy a rendelet második rész második fejezet szerinti jog gyakorlását igazoló dokumentum másolata vagy egyéb bizonyíték, ha az érintett ilyen jogot gyakorolt, vagy a jog gyakorlásának elmulasztása miatt különös figyelmet érdemlő okok megjelölése, ha a követelést az érintett személy nyújtotta be.

A hivatal előtti eljáráshoz benyújtott kérvénymintát a hivatal honlapján teszik közzé.

Az érintett azon jogának sérelme nélkül, hogy a Hivatal előtti eljárási indítvány alapján jogainak védelmét követelje, minden érintett személynek joga van arra is, hogy jogait a Szlovák Köztársaság illetékes bírósága előtt érvényesítse, ha úgy ítéli meg, hogy személyes adatot kezelése folyamán a rendelet szerinti jogait megsértették. Az eljárás megindítása iránti kérelem annak a tagállamnak az illetékes bíróságához is benyújtható, amelyben az érintett személy szokásos tartózkodási helye található, kivéve, ha az adatkezelő vagy a közvetítő valamely tagállam közhatalom eljáró hatósága.

Az adatkezelő által nyújtott szolgáltatások nem szólnak 16 éven aluli gyermekeknek. 16 éven aluli személy csak akkor fordulhat hozzánk, ha a szülői jogok és kötelezettségek jogosítja ennek a tájékoztatás jóváhagyásához.

III.

Cookie-k

Ez a weboldal cookie-kat használ a hatékony működés és az Ön felhasználói kényelméhez, valamint marketing információk vagy online reklámozás céljából. A cookie-k használatának feltételei az "Érintett jogairól szóló tájékoztató" részét képezik. A gyorsabb szolgáltatások biztosítása érdekében szükséges, hogy az Evuel s.r.o. cég tároljon információkat arról, hogyan használja ezt a weboldalt. A szükséges információkat a cookie-nak nevezett szövegfájlok tárolják. A cookie-ik kis mennyiségű információt tartalmaznak, és a szerver letölti azokat számítógépbe vagy más eszközre. Az Ön webböngészője ezután minden következő látogatáskor cookie-kat küld vissza az Evuel s.r.o. weboldalra, hogy felismerje Önt, és emlékezzen az oldalon megadott preferenciákra. A weboldal használatakor, cookie-k és egyéb technológiák segítségével információkat gyűjthetünk.

Ha nem ért egyet a cookie-k használatával és feldolgozásával ezen a weboldalon, kérjük, küldje el kifogását az info@evuel.sk kapcsolattartási e-mail címre. A benyújtott kifogással haladéktalanul foglalkozunk, és legkésőbb annak kézbesítésétől számított 30 napon belül észrevételt teszünk. Felhívjuk figyelmét, hogy a weboldal teljes funkcionalitása és kompatibilitása nem garantálható a cookie-k feldolgozása nélkül.

Az Evuel s.r.o. vagy szolgáltatói elemző alkalmazásokat is használnak a weboldal tartalmának és elrendezésének hatékonyságának értékelésére. Az információkat kizárólag statisztikai célokra használjuk fel, és az Evuel s.r.o.-nak nem célja, hogy ezeket az információkat bármely felhasználó személyes azonosítására használja fel. Az Evuel s.r.o. kombinálhatja ezeket az információkat a webelemző szolgáltatásaiból és a cookie-kból származó információkkal, hogy részletesebben elemezze, hogyan használja ezt a weboldalt. Ha részletesebb információkat szeretne kapni a cookik-ról és azok használatáról, vegye fel velünk a kapcsolatot az info@evuel.sk e-mail címen.

Az Evuel s.r.o. szabálytalan időközönként és saját belátása szerint módosíthatja vagy megváltoztathatja ezeket a cookie-szabályzatokat; ezért arra kéri Önt, hogy rendszeresen ellenőrizze a cookie-kra vonatkozó szabályzatát.

A személyes adatok kezelését a személyes adatok kezelője végzi, de személyes adatot kezelhet:

Google Analytics és Google AdWords hirdetési rendszerszolgáltató, amelyet a Google Inc. üzemeltet, székhelye: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;

Alternatív megoldásként más szoftver-, szolgáltatás- és alkalmazásszolgáltatók, amelyeket jelenleg nem használ a vállalat.

Poučenie o právach dotknutej osoby

podľa zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len "zákon") a podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len "nariadenie

Označením tohto políčka potvrdzujem, že som bol/a spoločnosťou Evuel s. r. o., so sídlom Tupolevova 9, 851 01 Bratislava, IČO: 51 260 794, zapísanou v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka č.: 152188/B (na účely tohto poučenia ďalej ako "prevádzkovateľ") poučený(á) o mojich právach súvisiacich so získavaním a spracovaním mojich osobných údajov a že mi boli v súlade s § 19 zákona a čl. 13 nariadenia poskytnuté informácie v nasledovnom rozsahu:

I.
Právo na informácie (§ 19 zákona; čl. 13 nariadenia)

Zodpovednú osobu môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailu na: info@evuel.sk .

Účelom spracovania osobných údajov je spracovanie a následné vybavenie Vášho podnetu na právnom základe súhlasu dotknutej osoby v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) zákona čl. 7 nariadenia.

Dotknutou osobou na účely tohto poučenia sa rozumiete práve Vy, čiže osoba, ktorej osobné údaje sa budú spracovávať v rozsahu v akom nám ich poskytnete.

Prevádzkovateľ spracováva cookies.

V prípade ak ste prevádzkovateľa kontaktovali prostredníctvom webového formulára, k Vašim údajom má prístup výlučne prevádzkovateľ a jeho poverení zamestnanci.

V prípade ak ste nás kontaktovali telefonicky, informácie, ktoré ste nám poskytli sú zabezpečene uložené spoločnosťou O2 Slovakia, s.r.o., so sídlom Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 848 863 a má ku nim prístup len jej poverený zamestnanec a prevádzkovateľ.

Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu o tom, že jej osobné údaje nebudú poskytnuté žiadnemu sprostredkovateľovi a ani príjemcovi. Osobné údaje nebudú ďalej poskytnuté ani sprístupnené tretím stranám, iba ak na základe osobitných predpisov ako napr. orgány činné v trestnom konaní. Osobné údaje nebudú zverejnené. Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodnutie vrátane profilovania.

II.
Ďalšie práva dotknutej osoby

(i) Právo na prístup k osobným údajom (§ 21 zákona, článok 15 nariadenia)

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie v rozsahu tvoriacom obsah tohto poučenia. Dotknutá osoba ma právo na identifikáciu príjemcu alebo kategóriu príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté.

(ii) Právo na opravu osobných údajov (§ 22 zákona; čl. 16 nariadenia)

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

(iii) Právo na výmaz osobných údajov (právo "byť zabudnutý") (§ 23 zákona; čl. 17 nariadenia)

Dotknutá osoba v súvislosti so spracúvaním osobných údajov v informačnom systéme, má právo na vymazanie osobných údajov.

(iv) Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (§ 24 zákona; čl. 18 nariadenia)

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak

a) dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
d) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona; čl. 21 ods. 1 nariadenia, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

(v) Právo na prenosnosť osobných údajov (§ 26 zákona; čl. 20 nariadenia)

Dotknutá osoba v súvislosti so spracúvaním osobných údajov v informačnom systéme, má právo na prenosnosť osobných údajov.

(vi) Právo namietať spracúvanie osobných údajov (§ 27 zákona; čl. 21 nariadenia)

Dotknutá osoba v súvislosti so spracúvaním osobných údajov v informačnom systéme, nemá právo namietať spracúvanie osobných údajov.

Dotknutá osoba nemá právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, v prípade, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu, ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel podľa § 78 ods. 8 zákona; čl. 89 ods. 1 nariadenia.

(vii) Právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania (§ 28 zákona; čl. 22 nariadenia)

Pri spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby prevádzkovateľom nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu ani profilovaniu.

(viii) Právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov (§ 14 ods. 3 zákona; čl. 7 ods. 3 nariadenia)

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú v prípade ak ho udelila.

(ix) Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov (§ 100 zákona; čl. 77 a 79 nariadenia)

Dotknutá osoba má právo podať Úradu na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36064220 (ďalej len "Úrad") alebo inému príslušnému orgánu najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka je v rozpore so zákonom a s nariadením.

Návrh na začatie konania (ďalej len "návrh") musí obsahovať
a) meno, priezvisko, korešpondenčnú adresu a podpis navrhovateľa,
b) označenie toho, proti komu návrh smeruje s uvedením mena, priezviska, trvalého pobytu alebo názvu, sídla a identifikačného čísla, ak bolo pridelené,
c) predmet návrhu s označením práv, ktoré mali byť pri spracúvaní osobných údajov porušené,
d) dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu,
e) kópiu listiny alebo iný dôkaz preukazujúci uplatnenie práva podľa druhej časti druhej hlavy tohto zákona alebo nariadenia, ak si takéto právo dotknutá osoba uplatnila, alebo uvedenie dôvodov hodných osobitného zreteľa o neuplatnení predmetného práva, ak návrh podala dotknutá osoba.

Vzor návrhu na začatie konania pred Úradom je zverejnený na webovom sídle Úradu.

Bez toho, aby bolo dotknuté právo dotknutej osoby domáhať sa ochrany svojich práv na základe návrhu na začatie konania pred Úradom, každá dotknutá osoba má tiež právo domáhať sa svojich práv na vecne a miestne príslušnom súde Slovenskej republiky ak sa domnieva, že v dôsledku spracúvania jej osobných údajov v rozpore s nariadením došlo k porušeniu jej práv ustanovených v nariadení. Návrh na začatie možno podať aj na vecne a miestne príslušnom súde členského štátu, v ktorom má dotknutá osoba svoj obvyklý pobyt pokiaľ prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom nie je orgán verejnej moci členského štátu konajúci v rámci výkonu verejnej moci.

Poskytovanie osobných údajov dotknutou osobou za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti je zákonnou požiadavkou. Následkom neposkytnutia osobných údajov môže byť odmietnutie poskytnutia zdravotnej starostlivosti.

Služby, ktoré prevádzkovateľ poskytuje nie sú adresované deťom mladším ako 16 rokov. Osoba mladšia ako 16 rokov nás môže kontaktovať len v prípade, ak s týmto poučením súhlasí alebo ho schvaľuje jej nositeľ rodičovských práv a povinností.

III.
Cookies

Táto internetová stránka používa cookies na zlepšenie efektívneho fungovania a vášho používateľského komfortu a taktiež aj na poskytovanie marketingových informácií alebo online reklamy. Podmienky používania cookies sú súčasťou "Poučenia o právach dotknutej osoby". Za účelom zabezpečenia poskytovania pohotovejších služieb, je potrebné aby spoločnosť Evuel s.r.o. mala uložené informácie o tom ako používate túto webovú stránku. Uloženie potrebných informácií sa vykonáva pomocou textových súborov nazývaných cookies. Súbory cookies obsahujú malé množstvo informácií a server ich pre tento web sťahuje do vášho počítača alebo iného zariadenia. Váš webový prehliadač potom pošle cookies späť na webovú stránku spoločnosti Evuel s.r.o. pri každej nasledujúcej návšteve, aby vás mohol spoznať a zapamätať si vaše preferencie na stránke. Kedykoľvek budete používať túto webovú stránku, informácie môžu byť zhromažďované pomocou cookies a iných technológií.

V prípade ak nesúhlasíte s používaním a spracovaním cookies na tejto webovej stránke, prosíme, zašlite námietku na kontaktný e-mail: info@evuel.sk. Zaslanou námietkou sa budeme zaoberať bezodkladne, najneskôr sa k nej vyjadríme v lehote 30 dní od jej doručenia. Berte prosím na vedomie, že bez spracovania cookies nie je možné zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webovej stránky.

Evuel s.r.o. alebo jej poskytovatelia služieb tiež používajú analytické aplikácie pre potreby hodnotenia efektívnosti obsahu webovej stránky a jej usporiadania. Informácie sa používajú iba na štatistické účely a nie je zámerom spoločnosti Evuel s.r.o. používať tieto informácie na osobnú identifikáciu ktoréhokoľvek používateľa. Evuel s.r.o. môže tieto informácie skombinovať s informáciami zo svojich webových analytických služieb a súborov cookies, aby podrobnejšie analyzoval ako túto webovú stránku používate. Ak chcete získať podrobnejšie informácie o súboroch cookies a ich použití kontaktujte nás emailom na: info@evuel.sk.

Spoločnosť Evuel s.r.o. môže v nepravidelnom intervale a podľa svojho uváženia tieto zásady týkajúce sa súborov cookie upraviť alebo zmeniť; a teda vás vyzýva, aby ste pravidelne kontrolovali zásady používania súborov cookies.

Spracovanie osobných údajov je vykonávané prevádzkovateľom osobných údajov, osobné údaje však môže spracovávať aj :


  1. Poskytovateľ služby Google Analytics a reklamného systému Google AdWords , prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;

  2. Prípadne ďalší poskytovatelia softvérov, služieb a aplikácií, ktorých však v súčasnej dobe spoločnosť nevyužíva.